Vinovo

Välkommen till Vinovo

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Vinovos aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Senaste nytt

2015-04-01 Bolagsstämma 2015
Årsstämma

2015-03-10 Bolagsstämma 2015
Föreslagen bolagsordning

2015-03-10 Finansiella rapporter 2014
Årsredovisning 2014

2015-03-02 Bolagsstämma 2015
Fullmaktsformulär

Aktien

Vinovos aktie (VINO) är noterad på Nasdaq OMX First North med Avanza som Certified Advisor.
Kursinformation går att erhålla på nyhetssajter som exempelvis Dagens Industri och Affärsvärlden samt hos fondkommissionärer och banker som exempelvis Avanza.

Vinovo AB (publ) Liljeholmstorget 7, 8 tr, Box 47081, 100 74 Stockholm, Sweden Telefon: +46 (0)8 661 08 73 E-post: info@vinovo.se
All Rights Reserved © 2015 Vinovo